December 17, 2021

Lipidor utökar det kliniska programmet – offentliggör satsning på ett nytt läkemedelsutvecklingsprojekt mot akne

STOCKHOLM den 17 december 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att ett utvecklingsprogram har inletts för en ny läkemedelskandidat, AKP-08, inriktad mot acne vulgaris (akne). Marknaden för förskrivningsläkemedel mot akne värderas till runt 35 miljarder SEK, vilket tillsammans med de kliniska behov som finns inom akne gör det till en mycket attraktiv indikation att satsa på.

Acne vulgaris förekommer hos upp till 96 % av alla ungdomar och runt 15 % av dem drabbas av medelsvår eller svår akne som ofta innebär stora besvär. Lipidor har tillsammans med ledande aknespecialister i både Europa och USA, identifierat kliniska behov som Lipidors spraybaserade behandling kan förbättra och därigenom underlätta vardagen för stora patientgrupper.

Marknaden för förskrivningsläkemedel mot akne är värderad till cirka 35 miljarder SEK och den beräknas växa till runt 40 miljarder SEK fram till 2026 (enligt Global Data 2018). Marknaden karaktäriseras av flertalet segment, klasser och produktkategorier där Lipidors produktkandidat ingår i de så kallade topikala kombinationsprodukterna. 

”Genom att rikta in oss på väletablerade läkemedelsubstanser, formulerade i AKVANO®, Lipidors patenterade teknologi för administration av hudläkemedel, kan vi tillfredsställa flera kliniska behov, skapa värde och nå en god marknadsandel efter lansering. Vi har gjort en omfattande screening av möjliga kandidater och valt att prioritera AKP-08 som ser ut att kunna ge en tydlig produktdifferentiering och ta stora marknadsandelar. Lipidors strategi är att ingå kommersiella avtal med ledande läkemedelsbolag efter genomförda Fas II eller Fas III studier. Vi bedömer att det finns mycket goda möjligheter att nå en affär för AKP-08 och kommer att noga välja tidpunkten”, säger Ola Holmlund, VD för Lipidor.

Utvecklingskostnaderna för AKP-08 finansieras av bolagets befintliga likvida medel och intäkter från licensavtal.

Lipidor har under 2021 framgångsrikt ingått licensavtal med Menarini Groups hudbolag RELIFE avseende två tidigare läkemedelskandidater (AKP-01 och AKP-02) mot psoriasis samt med Cannasure avseende medicinsk cannabis. Det kliniska programmet för AKP-01 och AKP-02 drivs tillsammans med Cadila Pharmaceutics och studieresultaten för den pågående fas III-studien för AKP-02 förväntas under H1 2022.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2021 kl. 08.30 CET.