Regulatory August 25, 2022

Lipidor utser Charlotta Ekman som ny Chief Financial Officer

STOCKHOLM den 25 augusti 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att Charlotta Ekman utsetts till ny CFO för Lipidor. I rollen som CFO kommer Charlotta också att ingå i Lipidors ledningsgrupp. Hon tillträder den 1 oktober.

Charlotta Ekman har bred erfarenhet från ledande befattningar som CFO och COO på utvecklings- och tillväxtbolag som Minesto AB och Acosense AB. Närmast kommer hon från en konsultroll som egenföretagare inom affärs- och verksamhetsutveckling där hon bland annat har ett konsultuppdrag på Lipidor sedan november 2021. Charlotta är utbildad ekonom samt har en examen från Chalmers Entreprenörsskola.

Utöver ansvar för Lipidors ekonomifunktion kommer tonvikt i arbetet att ligga på strategiimplementering, organisation och ledning i nära samarbete med bolagets vd.

”Charlotta har en gedigen bakgrund och erfarenheter i B2B-bolag i tillväxtfas på en internationell marknad. Hon kommer att ha en viktig operativ och strategisk roll i företaget givet bolagets ambitioner och agenda. Det gör henne perfekt för Lipidor och vi är mycket glada att få välkomna henne till oss.

”Jag vill också passa på att tacka vår avgående CFO Michael Owens för ett mycket gott samarbete under dessa år. Michael har varit ett stort stöd vid komplexa frågor och inte minst vid Lipidors börsnotering,” säger Ola Holmlund, vd, Lipidor AB.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 14.30 CEST.