July 11, 2022

Lipidors Fas III-studie med AKP02 för behandling av psoriasis är fullrekryterad, resultat väntas under Q3 2022

Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående Fas III-studien med AKP02 mot lindrig till medelsvår psoriasis. Rekryteringen är därigenom klar. Resultat från studien förväntas under det tredje kvartalet 2022.

“Vi är mycket nöjda med att ha slutfört patientrekryteringen i denna viktiga kliniska studie och har med detta uppnått ännu en betydande milstolpe. Vi ser fram emot att presentera resultaten från studien under det tredje kvartalet i år,” säger Ola Holmlund, vd på Lipidor.

Den observatörsblindade och placebo-kontrollerade kliniska Fas III-studien med AKP02 kutan spray omfattar totalt 294 patienter och den sista patienten har nu inlett sin behandling. Studiens primärmål är att visa god terapeutisk effekt för behandling av lindrig till medelsvår psoriasis på både kropp och hårbotten. Bland sekundärmålen mäter också Fas III-studien upplevd livskvalitet och patientnöjdhet för att påvisa associerade patientfördelar.

Psoriasiskandidaten AKP02 kombinerar kalcipotriol och betametason dipropionat och är baserad på Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Lipidor har valt att jämföra den spraybara läkemedelskandidaten AKP02 med Enstilar som är ett av de marknadsledande preparaten för topikal behandling vid psoriasis. AKP02 innehåller samma kombination av aktiva substanser som Enstilar. Prövningen utförs av Cadila Pharmaceuticals som framgångsrikt genomförde Fas III-studien med Lipidors monoterapiprodukt AKP01 innehållande enbart kalcipotriol.

Positivt resultat från studien genererar en milstolpebetalning i enlighet med det licensavtal som tecknades 2021 med RELIFE S.r.l., ett bolag i Menarini-gruppen, för Europa, OSS-länderna och Turkiet.

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 11 juli 2022 kl. 08.30 CEST.