Regulatory August 23, 2023

Rättelse: Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 23 augusti 2023 – I Lipidors delårsrapport för det andra kvartalet 2023, som publicerades idag 08:30, redovisades felaktiga siffror för jämförelseperioden jan-jun 2022. I stället återgavs jan-jun 2021.

Korrigerad kvartalsrapport finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf.

För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q2-2023/

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 23 augusti 2023, klockan 23.18 (CEST).