Regulatory June 7, 2024

Sista dag för handel med uniträtter i Lipidors företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 7 juni 2024, är sista dagen för handel med uniträtter i Lipidor AB (publ):s ( "Lipidor" eller "Bolaget") företrädesemission av units om högst cirka 58,0 MSEK ("Företrädesemissionen"). Sista dag för teckning är den 12 juni 2024. Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 10 april 2024 och godkändes på extra bolagsstämma som hölls den 21 maj 2024.

Tidplan för Företrädesemissionen

29 maj – 7 juni 2024 Handel med uniträtter

29 maj – 12 juni 2024 Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)

13 juni 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Lipidor har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.