Regulatory November 7, 2019

Sista patienten färdigbehandlad i Lipidors fas III-studie med Kalcipotriol/AKVANO spray (AKP01) mot psoriasis

Lipidor AB (publ) meddelar idag att den sista patienten har blivit färdigbehandlad i den pågående fas III-studien med bolagets kalcipotriolspray mot mild till måttlig psoriasis. Resultat från studien beräknas presenteras i december 2019.

Lipidor har utvecklat en spraybar kalcipotriolprodukt, Kalcipotriol/AKVANO 50 µg/g kutan lösning (AKP01) formulerad i bolagets lipidbaserade AKVANO-teknologi, som ger patienter mer precis dosering, ökad komfort och möjliggör behandling utan beröring.

Fas III-studien är en jämförande, randomiserad och placebokontrollerad studie där 277 patienter behandlats på 14 center i Indien under 8 veckor. Studien jämför kalcipotriolsprayens terapeutiska ekvivalens med en befintlig kalcipotriolsalva på marknaden. 

Studien har genomförts i samarbete med schweiziska Cerbios-Pharma SA, specialiserade på utveckling och tillverkning av kemiska och biologiska substanser, och det indiska läkemedelsföretaget Cadila Pharmaceuticals Ltd som ansvarar för genomförandet av studien. 

Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Sjukdomen drabbar mellan 2–3 procent av världens befolkning. 

Information

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 11.00 CET.