Regulatory September 9, 2019

Sista patienten inkluderad i Lipidors fas III-studie med Kalcipotriol/AKVANO spray (AKP01) mot psoriasis

Lipidor AB (publ) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående fas III-studien med bolagets kalcipotriolspray mot mild till måttlig psoriasis. Resultat från studien beräknas presenteras i december 2019.

Lipidor har utvecklat en spraybar kalcipotriolprodukt, Kalcipotriol/AKVANO 50 µg/g kutan lösning (AKP01) formulerad i bolagets lipidbaserade AKVANO-teknologi, som ger patienter mer precis dosering och ökad komfort. 

”Det är glädjande att se att vi håller tidsramarna för studien och att alla patienter nu är inkluderade”, säger Lipidors vd Ola Holmlund. ”Vårt mål är att kunna presentera studieresultat redan före årsskiftet.  Vi är tacksamma för alla klinikers och patienters medverkan som gör denna studie möjlig.” 

Fas III-studien är en jämförande, randomiserad och placebokontrollerad studie där 277 patienter behandlas på 14 center i Indien under 8 veckor. Studien jämför kalcipotriolsprayens terapeutiska ekvivalens med en befintlig kalcipotriolsalva på marknaden. 

Studien har genomförts i samarbete med schweiziska Cerbios-Pharma SA, specialiserade på utveckling och tillverkning av kemiska och biologiska substanser, och det indiska läkemedelsföretaget Cadila Pharmaceuticals Ltd som ansvarar för genomförandet av studien. Cadila genomför den kliniska fas III-studien på 14 center i Indien och har rekryterat 277 patienter med mild till måttlig psoriasis. 

”När vi nu slutför denna kliniska studie i Indien närmar vi oss vårt mål att ta fram en ny effektiv och mer användarvänlig produkt för patienter som lider av psoriasis, genom vårt samarbete med Lipidor.”, säger Cadila Pharmacauticals CMD, Dr Rajiv Modi. ”Detta är i linje med vår vision att erbjuda innovativa och prisvärda produkter till våra patienter.”  

Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom där immunsystemet spelar en central roll.Sjukdomen drabbar mellan 2–3 procent av världens befolkning. 

Information

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl. 13.45 CET.

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB, Phone: +46 76 8532822, E-mail: info@corpura.se