July 6, 2021

Sommarbrev från Lipidor

Stockholm den 6 juli 2021 – Lipidors Vd Ola Holmlund kommenterar utvecklingen så här långt under året och det kommersiella licensavtalet med Menarini Groups dotterbolag RELIFE.

Lipidor har haft ett intensivt första halvår med framgångar inom många områden. I början av året skrev vi licensavtal med Cannassure Therapeutics (topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi), vi lämnade in en ansökan om start av Fas III-studien för vårt kombinationsläkemedel mot psoriasis (AKP02) och vårt dotterbolag Emollivet fick bidrag från Vinnova för att förbereda lansering av djurläkemedel. Mest arbete har jag dock lagt på att förhandla licensavtal för våra två första läkemedelskandidater mot psoriasis.

Det var därför med stor glädje och stolthet Lipidor i förra veckan, den första juli, kunde meddela att vi slutit licensavtal med Menarini Groups dotterbolag RELIFE avseende kommersialisering av våra två läkemedelskandidater, AKP01 och AKP02, mot psoriasis för utvalda marknader. Menarini omsätter ca 40 MRD SEK, har verksamhet i över 100 länder och är, enligt vår uppfattning, en idealisk partner för kommersialiseringen av våra psoriasisläkemedel.

Avtalet innebär att Menarini Group tar över ansvaret för att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja på följande marknader: EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS-länderna och Balkanländer. Detta innebär att fortsatt arbete och kostnader för AKP01 och för AKP02 efter genomförd Fas III-studie i stort sett tas över av RELIFE. Som ersättning för licensavtalet erhåller Lipidor ett milestolpespaket som kan ge upp till 190 MSEK samt en procentuell royalty av försäljningen om upp till ”teens” på försålda produkter.

Vid signeringen av avtalet utbetalades ett lågt ensiffrigt miljonbelopp i Euro i en sk upfrontbetalning till Lipidor. Nästa milestonebetalning erhålls vid godkänd Fas III studie för AKP02. Ansökan om studiestart lämnades in tidigare under året och vi förväntar oss att kunna leverera studieresultat som visare terapeutisk likvärdighet med marknadsledaren Enstilar under H1 2022. Menarinis marknadslansering inom ramen för avtalet förväntas ske under H2 2023.

Vi har haft en omfattande utvärderingsprocess av licenspartners och i Menarini har vi valt en stark partner med distributionskraft och uthållighet för att etablera projekten på de marknader avtalet omfattar. Lipidor kommer fortsätta arbetet med att utvärdera utlicensiering på andra marknader tillsammans med Menarini och andra möjliga partners.

Reaktionerna på licensavtalet från branschaktörer har varit många och positiva. Redan efter den lyckade Fas III-studien med vår första läkemedelskandidat (AKP01) för behandling av psoriasis märkte vi ett ökande intresse för vår teknologi och med licensavtalet på plats har intresset tilltagit.

För Lipidor innebär avtalet att vi har både medicinskt proof-of-concept (Fas III-studien för AKP01) och kommersiellt proof-of-concept (licensavtalen med Menarini och Cannassure). Med befintlig kassa och milstolpesbetalningarna är Lipidor fullt finansierat för överskådlig tid med befintliga planer och vi har dessutom utrymme för att öka takten i såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vår ambition är att detta arbete ska resultera i fler licensavtal för några av de över 70 läkemedelssubstanser som vi validerat i vår läkemedelsplattform AKVANO® och ytterst förbättra vardagen för miljontals individer med dermatologiska sjukdomar.

Efter en välbehövlig semester för teamet som bidragit till att skapa Lipidors så här långt viktigaste milstolpe under en i övrigt intensiv vår, ser jag fram emot att i höst återuppta resandet för att fysiskt träffa de aktörer som jag mött digitalt under det senaste året. Vi har många intressanta dialoger att följa upp. Som aktieägare kan du se fram emot en händelserik höst med bland annat uppdateringar om samarbetet med Cannassure, utvecklingen av djurläkemedel inom Emollivet, uppstart av Fas III-studien för AKP02 samt uppdatering av vårt kliniska program.

Trevlig sommar önskar

Ola Holmlund, vd för Lipidor AB