April 28, 2020

Stor efterfrågan på Skin Disinfection Spray från Aurena Laboratories i samarbete med Lipidor – snart tillgänglig även hos Apotea

I början av mars meddelade Lipidor att Aurena Laboratories AB startar tillverkning och försäljning av en virusdödande hudvänlig spray, Skin Disinfection Spray, baserad på Lipidors AKVANO teknologi.

Intresset för produkten har varit mycket stort och den feedback som erhållits från såväl distributörer som slutkunder har varit mycket positiv – Skin Disinfection Spray är lätt att applicera, bekväm att använda och bevarar hudens fuktighet även vid frekvent användande.

Sedan några veckor har Skin Disinfection Spray distribuerats via Apoteket AB men löpande tillkommer fler kanaler, både internationellt och i Sverige. Det senaste tillskottet är Apotea som påbörjar nätförsäljning inom kort. Produkten distribueras till Apotea genom ett samarbete mellan Add Pharma Nordics AB och Aurena Laboratories AB.

Aurenas planerar att för denna produkt bygga upp ett långsiktigt internationellt distributörsnätverk. Som ett led i detta så sker inom de närmaste veckorna en första leverans till en ny sjukvårdsdistributör i Storbritannien. Diskussioner med ytterliggare möjliga distributörer pågår för fler än 10 marknader.

Aurena planerar att erbjuda ett sortiment av antiseptiska hudvårdsprodukter baserade på Lipidors Akvano-teknologi där marknadsbolag erbjuds att distribuera produkterna under sina egna varumärken. Lipidor erhåller en royalty kopplad till Aurena Laboratories ABs försäljningsvärde till distributörer.

”Skin Disinfection spray är ett bra exempel på hur Lipidors affärsmodell fungerar. Vi har utvecklat en produkt men är inte direkt involverade i försäljning eller produktion utan får en licensintäkt från en licenstagare, i det här fallet Aurena Laboratories AB. På så sätt kan vi bedriva många parallella projekt med en relativt liten kostnadsbörda,” säger Ola Holmlund, VD för Lipidor.