Pressmeddelande – Kallelse till årsstämma i Lipidor AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2019 kl. 9.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna. Registrering kan ske från kl. 08.30.
Du finner den fullständiga kallelsen här.