Introduktion

Välkommen till Lipidor AB:s IR sidor

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika). Detta gör att Lipidor har goda förutsättningar att ta betydande marknadsandelar från befintliga produkter, öka marknadspotentialen för den aktuella läkemedelssubstansen och dessutom erhålla marknadsexklusivitet under AKVANO®:s patenttid.

Lipidor AB grundades 2009 av ledande lipidforskare och baserat på en vision att utveckla en användarvänlig och effektiv ”drug delivery” metod för topikal applicering av läkemedel. De första patentansökningarna på bolagets teknologi lämnades in 2009.