Regulatory May 29, 2024

Lipidor bjuder in till digitala investerarpresentationer med möjlighet att ställa frågor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Lipidor AB ("Lipidor" eller "Bolaget") bjuder in till digitala investerarpresentationer med möjlighet att ställa frågor med anledning av den pågående företrädesemission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner, vilken offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 10 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Presentationerna kommer att hållas fredagen den 31 maj 2024 klockan 12.00 respektive måndagen den 3 juni 2024 klockan 18.00.

Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Lipidor in till digitala investerarpresentationer med Bolagets verkställande direktör Ola Holmlund med möjlighet att ställa frågor.

Presentationerna kommer att hållas fredagen den 31 maj 2024 klockan 12.00 respektive måndagen den 3 juni 2024 klockan 18.00. För att delta, vänligen använd nedan presentationslänkar. Ingen förregistrering krävs.

Fredag, 31 maj, kl 12.00: https://tinyurl.com/5ef9fnc8 (möte via Teams).

Måndag, 3 juni, kl 18.00: https://tinyurl.com/jkzzfvvw (möte via Teams).

Rådgivare

Lipidor har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.