Regulatory October 18, 2023

Lipidor förlänger och utökar samarbetet med RELIFE

STOCKHOLM, Sverige, 18 oktober 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att en ny överenskommelse träffats med RELIFE S.r.l. avseende bolagets psoriasisprojekt. De nya villkoren avser geografisk expansion genom tillägg av Asia-Pacific regionen samt en uppdaterad tidslinje.

Lipidor har sedan tidigare tecknat ett licensavtal i vilket Lipidor ger RELIFE S.r.l. exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja läkemedelskandidater för behandling av psoriasis i Europa, OSS-länderna och Turkiet.

Nu har RELIFE S.r.l. signerat ett tillägg till befintligt avtal om att utöka den geografiska räckvidden av licensen till Asia-Pacific regionen. Parterna är också överens om en uppdaterad tidslinje. Målet är att ta den uppdaterade, generation två, av bolagets kombiniationsformulering för psoriasis genom en fas III-studie under 2024 och att studieresultat kan presenteras i slutet av året.

Marknaden för kalcipotriolbaserade topikala kombinationsprodukter för psoriasis väntas uppgå till ca 9 miljarder kronor 2026. Bedömningen är att en ny kombinationsprodukt har potential att ta ca 15 procent av marknaden. Med den utökade geografiska räckvidden täcker avtalet idag runt 75 procent av den globala marknaden (Marknadsdata fr IQIVA, 2022).

Lipidor får som tidigare meddelat en royalty beräknat på RELIFEs intäkter från kombinationsprodukten. Royaltyns storlek beror på försäljningsnivåerna och beräknas landa över 10 procent. Utöver royalty finns avtalade milstolpeintäkter som utbetalas vid uppnådda säljvolymer. 

"Vi kan konstatera att RELIFE delar Lipidor´s syn på den fortsatt stora potentialen för vår psoriasiskandidat och det är fantastiskt att nu se en så tydlig väg framåt. Extra positivt ser jag givetvis på RELIFEs utökade kommersiella engagemang", säger Ola Holmlund, VD, Lipidor AB. "Detta markerar en stor milstolpe för oss och är otroligt viktigt för bolagets framtida intjäningspotential."