News Tag: Other Corporate Information

Lipidor submits new patent application

STOCKHOLM, Sweden, 27th October 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today announces that the company has filed a new patent application with the European Patent Office (EPO). The patent originates from the development that took place during the reformulation work with AKP02, now AKP02G2. In line with Lipidor's strategy, the […]

Lipidor lämnar in en ny patentansökan

STOCKHOLM den 27 oktober 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan till den europeiska patentmyndigheten (European Patent Office, EPO). Patentet är sprunget ur den utveckling som skett under omformuleringsarbetet med AKP02, numera AKP02G2. I linje med Lipidors strategi ser bolaget kontinuerligt […]

Lipidor förlänger och utökar samarbetet med RELIFE

STOCKHOLM, Sverige, 18 oktober 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att en ny överenskommelse träffats med RELIFE S.r.l. avseende bolagets psoriasisprojekt. De nya villkoren avser geografisk expansion genom tillägg av Asia-Pacific regionen samt en uppdaterad tidslinje. Lipidor har sedan tidigare tecknat ett licensavtal i vilket Lipidor ger RELIFE […]

Lipidor extends and expands cooperation with RELIFE

STOCKHOLM, Sweden, 18th October 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today announces that a new agreement has been reached with RELIFE S.r.l. regarding the company's psoriasis project. The new terms relate to geographic expansion through the addition of the Asia-Pacific region and an updated timeline. Lipidor has previously signed a […]

Lipidor signs agreement for clinical phase III study

STOCKHOLM, Sweden, 20th September 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) has signed an agreement with Cliantha Research to conduct a phase III study with the drug candidate AKP02G2, for the treatment of psoriasis. The study is expected to begin recruitment of patients in the first half of 2024 and Lipidor […]

Lipidor tecknar avtal för klinisk fas III-studie

STOCKHOLM, den 20 september 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) har tecknat ett avtal med Cliantha Research för genomförande av en fas III studie med läkemedelskandidaten AKP02G2, för behandling av psoriasis. Studien förväntas påbörja rekrytering av patienter under det första halvåret 2024 och vi hoppas kunna presentera studieresultat redan i […]

Lipidor – Announcement of short-term funding

STOCKHOLM, Sweden, 29th June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces that financing of SEK 2 million is being provided through the divestment of holdings in the affiliated company Emollivet. A short-term loan of 1 million SEK has also been signed. On 22nd June, it was announced that the Swedish […]

Lipidor – Besked om kortsiktig finansiering

STOCKHOLM, den 29 juni 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar att finansiering om 2 MSEK tillförs genom avyttring av innehav i intressebolaget Emollivet. Ett kortsiktigt lån om 1 MSEK har också signerats. Den 22 juni meddelades att Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för en ny version av AKP02, nämligen […]

Lipidor – Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för ny version av AKP02

STOCKHOLM, Sweden, 22nd June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att Läkemedelsverket bedömer att AKP02G2, den modifierade versionen av bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis, kan användas i en ny klinisk Fas III-studie. Det innebär att inga ytterligare kliniska studier med AKP02G2 kommer att behövas innan en […]

Arkiv