News Tag: Other Corporate Information

Lipidor completes planned divestment of shares in Emollivet

STOCKHOLM, Sweden, 26th March 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that the remaining holding of shares in Emollivet AB has been divested according to plan and amounting to 467 KSEK. As previously announced, Lipidor has carried out a phased divestment of its holding in Emollivet AB. As of […]

Lipidor slutför planerad avyttring av aktier i Emollivet

STOCKHOLM, den 26 mars 2026 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att det återstående innehavet av aktier i Emollivet AB, enligt plan och motsvarande 467 tkr, har avyttrats. Lipidor har som tidigare meddelats genomfört en stegvis avyttring av sitt innehav i Emollivet AB. Per idag har den återstående delen, […]

Lipidor meddelar godkännande för start av klinisk Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02G2

STOCKHOLM, den 21 mars 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets planerade kliniska Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02G2 för behandling av psoriasis har fått klartecken att starta av den indiska läkemedelsmyndigheten (DCGI). Studiens främsta syfte är att jämföra den terapeutiska effekten hos AKP02G2 mot lindrig till medelsvår […]

Lipidor tillförs kapital genom försäljning av andelar

STOCKHOLM, den 6 mars 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att 100 Emollivet-aktier, motsvarande ca 0,7 MSEK, har avyttrats till Cerbios-Pharma SA. Lipidor genomför, som tidigare meddelats, en stegvis avyttring av sitt innehav i djurbolaget Emollivet AB. Totalt har idag 100 aktier i Emollivet sålts till Cerbios-Pharma SA […]

Lipidor adds capital through sale of shares

STOCKHOLM, Sweden, 6th March 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces that 100 Emollivet shares, corresponding to approximately SEK 0.7 million, have been divested to Cerbios-Pharma SA. As previously announced, Lipidor is carrying out a step-by-step divestment of its holding in the animal company Emollivet AB. A total of […]

Lipidor completes SEK 1.7 million sale of animal segment patent

STOCKHOLM, Sweden, 24th January 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today announces that one of the company's patents, previously out-licensed to Emollivet AB, has now been sold to the same party. The sale is aimed at strengthening Lipidor's short term cash position. Since its inception in 2019, Emollivet has held […]

Lipidor genomför affär för 1,7 MSEK avseende patent relaterat till djursegmentet

STOCKHOLM, den 24 januari 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att ett av bolagets patent, som tidigare ut-licensierats till Emollivet AB, nu har avyttrats till samma part. Försäljningen syftar till att kortsiktigt stärka Lipidors kassa. Emollivet har sedan sin start år 2019 haft en licens på Lipidors´s IP […]

Lipidor ansöker till den indiska läkemedelsmyndigheten om att få starta en Fas III-studie av AKP02G2

STOCKHOLM, den 20 december 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolaget genom sin samarbetspartner Cliantha Research har lämnat in en ansökan till indiska läkemedelsmyndigheten om att få starta en Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02G2. Studiens främsta syfte är att jämföra den terapeutiska effekten hos AKP02G2 med Enstilar […]

Arkiv