News Tag: News

Lipidor har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 27 September 2019

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Lipidor AB:s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 27 september 2019. I samband med ansökan har Lipidor tagit fram en […]

Lipidors noteringsemission tecknades till 540 %

I fredags den 13 september 2019 avslutades teckningstiden i Lipidor AB:s (”Bolaget”) noteringsemission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen om cirka 25,2 MSEK tecknades till totalt 136 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 540 %. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1 150 nya aktieägare. Lipidors VD Ola Holmlund kommenterar […]

Lipidor’s New Share Issue Achieves 540 % Subscription

On Friday, 13 September 2019, the subscription period ended for Lipidor AB's ("the Company") issuance of units before the Company’s planned listing on the Nasdaq First North Growth Market. The issue of approximately SEK 25.2 million was subscribed at SEK 136 million, corresponding to a subscription rate of circa 540%. Through the share issue, the […]

Lipidor Announces Enrolment of Last Patient in Calcipotriol/AKVANO spray (AKP01) Phase III Study Targeting Psoriasis

Lipidor AB (publ) today reports that the last patient has been enrolled in the ongoing phase III study using calcipotriol spray against mild to moderate psoriasis. Results from the study are expected to be presented in December 2019. Lipidor has developed a sprayable calcipotriol product, Calcipotriol/AKVANO 50 µg/g cutaneous solution (AKP01), formulated with the company’s […]

Sista patienten inkluderad i Lipidors fas III-studie med Kalcipotriol/AKVANO spray (AKP01) mot psoriasis

Lipidor AB (publ) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående fas III-studien med bolagets kalcipotriolspray mot mild till måttlig psoriasis. Resultat från studien beräknas presenteras i december 2019. Lipidor har utvecklat en spraybar kalcipotriolprodukt, Kalcipotriol/AKVANO 50 µg/g kutan lösning (AKP01) formulerad i bolagets lipidbaserade AKVANO-teknologi, som ger patienter mer precis dosering och […]

Lipidor AB offentliggör Informationsmemorandum i samband med nyemission om 25,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North Growth Market [Uppdaterad]

Styrelsen i Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 100 000 units (”Erbjudandet”) samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Teckningskursen per unit är 12 kr och varje unit består av två (2) aktier med teckningskurs om 6 kr per aktie samt […]

Lipidor AB offentliggör Informationsmemorandum i samband med nyemission om 25,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 100 000 units (”Erbjudandet”) samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Teckningskursen per unit är 12 kr och varje unit består av två (2) aktier med teckningskurs om 6 kr per aktie samt […]

Decisions from Annual General Meeting of Lipidor AB, 20 June 2019

(Stockholm 20 June, 2019) On 20 June2019, the Annual General Meeting (”AGM”) of Lipidor AB (publ) was held in Stockholm. Read below for a summary of the decisions made. Reporting The AGM approved the balance sheet and profit and loss statement for the financial year 2018. Dividend In accordance with the board's proposal, the AGM resolved […]

Arkiv