Bolagsstyrning

Lipidor AB är ett svenskt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005: 551) och årsredovisningslagen (1995: 1554).

Efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North kommer bolaget att tillämpa och följa Nasdaq First Norths regler och föreskrifter. Lipidor ABs revisor är PwC, Stockholm. Huvudrevisorn är Magnus Lagerberg. Bolagets bolagsordning finns HÄR.