Finansiell kalender

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 2022: April 2023

Delårsrapport januari – mars 2023: 11 maj 2023

Årsstämma 2023: 8 juni 2023

Delårsrapport januari – juni 2023: 23 augusti 2023

Delårsrapport januari – september 2023: 22 november 2023