Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020: 23 februari 2021

Årsredovisning 2020 publiceras på bolagets hemsida: vecka 16, 2021

Delårsrapport januari – mars 2021: 6 maj 2021

Årsstämma 2021: 8 juni 2021

Delårsrapport januari – juni 2021: 24 augusti 2021

Delårsrapport januari – september 2021: 17 november 2021