Finansiell kalender

Kommande informationstillfällen:

Bokslutskommuniké januari-december 2023 28 februari 2024
Årsredovisning 2023 24 april 2024
Delårsrapport januari-mars 2024 22 maj 2024
Delårsrapport januari-juni 2024 28 augusti 2024
Delårsrapport januari-september 2024 20 november 2024