Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 30 juni 2023. Totalt antal aktier är 28 976 863.

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 3 963 250 13,68%
Aurena Laboratories Holding AB 1 621 250 5,59%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 573 215 5,43%
Avanza Pension AB 1 499 670 5,18%
Jan Holmbäck 858 811 2,96%
Övriga aktieägare 19 460 667 67,16%
Totalt 28 976 863 100,00%