Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 31 mars 2024. Totalt antal aktier är 28 976 863.

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 3 963 250 13,68%
Aurena Laboratories Holding AB 1 621 250 5,59%
Avanza Pension AB 1 540 905 5,32%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 966 421 3,34%
Jan Holmbäck 858 811 2,96%
Övriga aktieägare 20 026 226 69,11%
Totalt 28 976 863 100,00%