Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 30 september 2023. Totalt antal aktier är 28 976 863.

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 3 963 250 13,68%
Aurena Laboratories Holding AB 1 621 250 5,59%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 513 804 5,22%
Avanza Pension AB 1 469 711 5,07%
Jan Holmbäck 858 811 2,96%
Övriga aktieägare 19 550 037 67,47%
Totalt 28 976 863 100,00%