Aktien

Lipidors aktie är listad under kortnamnet LIPI på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan 2019. Antalet utestående aktier i Lipidor uppgår till 28 976 863 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 1 448 443 kr.