Bolagsstämma

Årsstämman 2024

Lipidor håller årsstämma den 5 juni 2024, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Fullmaktsformulär ÅS 2024

Lipidor – Förslag på ny bolagsordning

Revisorsyttrande enligt 20:14 ABL

Styrelsens redogörelse 20:13, 4 st ABL


Extra bolagsstämma, 21 maj 2024

Lipidor håller extra bolagsstämma den 21 maj 2024, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Fullmaktsformulär EBS 2024

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 14:8 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 och 14:8 ABL

Styrelsens beslut om företrädesemission

Bilaga A – Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Ny bolagsordning


Årsstämman 2023

Lipidors årstämma hålls den 8 juni 2023, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Fullmaktsformulär ÅS 2023


Extra bolagsstämma, 17 january 2023

Lipidors extra bolagsstämma hölls den 17 januari 2023:

Kommuniké från extra bolagsstämma hittas här

Fullständigt stämmoprotokoll exklusive röstlängd hittas här

Lipidor håller extra bolagsstämma den 17 januari 2023, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Styrelsens redogörelse

Lipidor AB – Fullmaktsformulär EBS 2023

Lipidor AB – Bilaga 1: Varderingsutlatande Emollivet [engelska]


Årsstämman 2022

Lipidors årstämma hölls den 2 juni 2022:

Fullständigt stämmoprotokoll ÅS22 utan röstlängd hittas här.

Kallelsen till Årsstämman hittas här.

Bilagor:

Anmälan och formulär för förhandsröstning ÅS 2022

Fullmaktsformulär ÅS 2022

Lipidor AB (publ) – Styrelsens fullständiga förslag LTI 2022:1


Årsstämman 2021

Lipidors årsstämma hölls den 8 juni 2021:

Kommuniké från årsstämma hittas här.

Fullständigt stämmoprotokoll ÅS21 utan röstlängd hittas här.

Lipidors årstämma hålls den 8 juni 2021, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Lipidor AB – Fullständigt förslag LTI 2021 ink. Bilaga A

Lipidor AB – Föreslagen ny bolagsordning ink. Bilaga A [Svenska / Engelska]

Valberedning årsstämma 2021, se pressmeddelandet.


Extra bolagsstämma, 8 juni 2021

Lipidors extra bolagsstämma hölls den 8 juni 2021:

Kommuniké från extra bolagsstämma hittas här.

Fullständigt stämmoprotokoll EBS21 utan röstlängd hittas här.

Lipidors håller extra bolagsstämma den 8 juni 2021, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Anmälan och formulär för förhandsröstning

Lipidor AB – Fullmaktsformulär

Emollivet AB – Lipidor ABs förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget

Emollivet AB – Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledningen i bolaget

Lipidor AB – Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § ABL [Svenska / Engelska]

Lipidor AB – Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)


Årsstämman 2020

Lipidors årsstämma hölls den 11 juni.

Kommuniké från årsstämma hittas här.


Extra bolagsstämma, 11 augusti 2020

Aktieägarna i Lipidor AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 augusti 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna.

Kallelsen till EBS hittas här.

Bilagor:

4b. Board’s report 13.6 [svenska/engelska]

4c. Revisorsyttrande 13.6 (svenska)

4d. Lipidor EBS – Fullmaktsformulär EBS (svenska)

4e. Bilaga A: Optionsvillkor TO 2020 (svenska)