Bolagsstyrning

Lipidor AB är ett svenskt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005: 551) och årsredovisningslagen (1995: 1554).

Efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North kommer bolaget att tillämpa och följa Nasdaq First Norths regler och föreskrifter. Lipidor AB:s revisor är PwC, Stockholm. Huvudrevisorn är Magnus Lagerberg. Bolagets bolagsordning finns HÄR.