Ledning

Ola Holmlund

VD

VD sedan 2018. Kandidatexamen i affärsadministration.

Född: 1969

Erfarenhet: Ola har mer än 20 års erfarenhet av internationell försäljning och lansering av medicinteknik, läkemedel och andra life science-produkter.

Pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Äger mer än fem procent av aktierna i: –

Innehav i Bolaget: 370 000 aktier.

Charlotta Ekman

Ekonomichef

Ekonomichef sedan 2022. Pol.mag samt Teknologie magisterexamen i Innovation och entreprenörskap.

Född: 1981

Erfarenhet: Charlotta har tidigare erfarenhet från flera ledande befattningar som CFO och COO på innovativa och expansiva bolag.

Pågående uppdrag: uppdrag: Styrelseledamot i Addace Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO på Acosense AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Addace Consulting AB.

Innehav i Bolaget

Jan Holmbäck

Forskningschef

Forskningschef sedan 2010. Doktorsexamen i organisk kemi.

Född: 1957

Erfarenhet: Jan är medgrundare i Lipidor och har snart 40 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, speciellt inom analytisk och organisk kemi.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Naturskyddsföreningen i Vaxholm. VD och styrelseledamot i SumIT System Aktiebolag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System AB och Lipidor AB.

Innehav i Bolaget818 811 aktier.

Vibhu Rinwa

Program Manager

Vibhu Rinwa har en doktorsexamen i Farmaci och började arbeta med Lipidor under 2018.

Född: 1986

Erfarenhet: Vibhu har gedigen kunskap inom formuleringsvetenskap och har bred erfarenhet av preklinisk och klinisk utveckling. Hon har arbetat med läkemedelsleverans i olika komplexa doseringsformer för New Chemical Entities och med värdeadderande generika.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  –

Äger mer än fem procent av aktierna i:

Innehav i Bolaget: 35 755